Parties & Tour Groups

Bespoke Party Packages
We can tailor to personal or corporate events and parties. We will work with you to tailor make the perfect menu or event experience. 
 
We can cater for small or large groups with varied dining options and a variety of menu choices.
Hình ảnh có nhãn Banquet/Function facilities
Corporate
Leaving parties, office socials, lunch meetings, presentations or even fundraising events like table quiz nights.
Hình ảnh có nhãn Banquet/Function facilities
Tour Groups
Tour groups are our speciality and we cater for a lot of local and international tour companies, our fantastic value menus and top quality food and service has spoken for itself and we have returning groups regularly. We also have parking for coaches in close proximity to the venue. Just email or call with your enquiry and let us tailor make the perfect package for your group.
Hình ảnh có nhãn Banquet/Function facilities
 
For more information, please email us here: thelombardreservations@gmail.com

Liên Hệ

Địa chỉ

The Lombard,
44 Pearse St,
Dublin 2,
D02 PX31

Điện Thoại

+353 1 671 8033

Email

thelombardreservations@gmail.com

Vị trí

Gọi Chúng Tôi

+353 1 671 8033

Chọn ngôn ngữ

Hình ảnh có nhãn Google Translate Logo
Cài đặt cookie
Cookie được sử dụng để đảm bảo bạn có được trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi. Điều này bao gồm hiển thị thông tin bằng ngôn ngữ địa phương của bạn nếu có và phân tích thương mại điện tử.
Chính sách
Cookie cần thiết

Cookie cần thiết là điều cần thiết để trang web hoạt động. Vô hiệu hóa các cookie này có nghĩa là bạn sẽ không thể sử dụng trang web này.

Cookie ưu tiên

Cookie ưu tiên được sử dụng để theo dõi các tùy chọn của bạn, ví dụ: ngôn ngữ bạn đã chọn cho trang web. Vô hiệu hóa các cookie này có nghĩa là tùy chọn của bạn sẽ không được ghi nhớ trong lần truy cập tiếp theo của bạn.

Phân tích cookies

Chúng tôi sử dụng cookie phân tích để giúp chúng tôi hiểu quy trình mà người dùng trải qua từ khi truy cập trang web của chúng tôi đến khi đặt phòng với chúng tôi. Điều này giúp chúng tôi đưa ra quyết định kinh doanh sáng suốt và đưa ra mức giá tốt nhất có thể.

Cookie được sử dụng để đảm bảo bạn có được trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi. Điều này bao gồm hiển thị thông tin bằng ngôn ngữ địa phương của bạn nếu có và phân tích thương mại điện tử.
Chính sách